et ru en fi lv li
 
avaleht
koostootmisjaamad
päikeseenergia
TUULEENERGIA
soojuspumbad
Tööstusseadmed
küsi pakkumist
 
koostootmisjaamad
 

KOOSTOOTMISJAAM                                                                                      

 Koostootmine on elektri, soojuse või mõne muu energialiigi tootmine koostootmis-jaamades teise protsessi kõrvalsaadusena.

Koostootmisjaamades kasutatakse põletamiseks prügi, maagaasi, fossiilset toorainet või uute lahendustena bio- ning pürolüüsgaasi. Põletusprotsesside käigus toodetakse reeglina elektrit ning kõrvalproduktina saadakse soojus mis vastavalt vajadusele kasutatakse otse või transformeeritakse teiseks energialiigiks - näiteks toodetakse külma, auru, elektrit jne.. Nii kasutades üht energia liiki saadakse kõrge kasuteguriga kaks või enam väljundit, mis tagavad tootmisprotsessi käigus olulise kokkuhoiu ja vähendavad CO2 heite kogust.

Baltimaades seni ainulaadse näitena võib tuua maagaasil töötav koostootmisjaama, mis valmib 2011. aasta talvel ning hakkab lisaks elektrile ja soojusele tootma ka õli jahutamiseks vajalikku külma.

Weroli tehase territooriumile rajatava koostootmisjaama elektriline võimsus saab olema 4,3 MW, soojusvõimsus 1,7 MW ning külmavõimsus 2,5 MW.

Weroli tehas hakkab kasutama toodetud soojus- ja jahutusenergiat, elekter läheb aga Eesti Energia võrku. Painküla tööstusala valmimisel saavad jaamas toodetud energiat kasutada ka teised ettevõtted.

Koostootmisjaamu on majanduslikult mõttekas rajada piisava soojuskoormusega väikeasulate ning tööstusettevõtete juurde. Rapsiõli tootmise protsess vajab lisaks soojusenergiale ka jahutusenergiat ning koostootmisjaama koosseisu kuulub Baltimaades unikaalne absorberseade, mis võimaldab toota tehasele vajalikku külmaenergiat.

VeebiStuudio